GRADSKI ODJELI
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke Zamjena unutrašnjih vrata - BSC
04.09.2023
7:25

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka b), člana 70. stav (1), (3) i (6) Zakona o javnim nabavkama BiH ("Službeni glasnik BiH" broj 39/14, 59/22), člana 6. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma za nabavku roba, usluga i radova u jedinstvenom organu uprave Grada Mostara ("Službeni glasnik Grada Mostara" broj: 2/15 i 5/18) i člana 43. Statuta Grada Mostara ("Gradski službeni glasnik Grada Mostara" broj: 4/04, "Službeni glasnik Grada Mostara" broj: 8/09 i 15/10), gradonačelnik grada Mostara donio je Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke Zamjena unutrašnjih vrata - BSC.

Grad Mostar
Hrvatskih branitelja br.2 
88000 Mostar
Copyright 2022. © Grad Mostar - Sva prava pridržana.
Powered by ITO.
menuchevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram