GRADSKI ODJELI
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku za obavljanje usluga - Dizajn i štampanje promotivnog materijala "Dobra energija - dio sunca za sve" 
24.06.2024
7:25

Na osnovu Zakona o javnim nabavama BiH ("Službeni glasnik BiH", br.39/14) i Zakon o izmjenama i dopunama zakona o javnim nabavkama (Službeni list broj 59/2022 od 02.09.2022. godine) i članka 43. Statuta Grada Mostara ("Gradski službeni glasnik Grada Mostara" broj 4/04) i "Službeni glasnik Grada Mostara" broj:8/09 i 15/10), Proračun Grada Mostara za 2024. godinu ("Službeni glasnik Grada Mostara", broj: 1/24), - stavka: Projekti energijske efikasnosti (Dobra energija - dio sunca za sve) - Sunce za sve i usvojene Izmjene/dopune Plana nabavki za 2024. godinu objavljene 04.04.2024.godine, Gradonačelnik Grada Mostara donosi Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku: za obavljanje usluga - Dizajn i štampanje promotivnog materijala "Dobra energija - dio sunca za sve".

Grad Mostar
Hrvatskih branitelja br.2 
88000 Mostar
Copyright 2022. © Grad Mostar - Sva prava pridržana.
Powered by ITO.
menuchevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram