GRADSKI ODJELI
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku: za obavljanje usluga - Obuka članova Tima za EE
28.12.2022
13:39

Na osnovu Zakona o javnim nabavama BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 39/14, (Zakon), Pravilnika o postupku izravnog sporazuma za nabavu roba, usluga i radova u jedinstvenom organu uprave Grada Mostara ("Službeni glasnik Grada Mostara", broj: 2/15), (Pravilnik) i članka 43. Statuta Grada Mostara ("Gradski službeni glasnik Grada Mostara" broj 4/04) i "Službeni glasnik Grada Mostara", broj: 8/09 i 15/10), Izmjene i dopune Proračuna Grada Mostar za 2022. godinu, stavka: Projekti EE-Edukacija i školovanje kadrova Tima za EE i Odluke o usvajanju Plana nabave za 2022. godinu br. 02-11-1377/22-6 od 29.04.2022.godine, Gradonačelnik Grada Mostara donosi: Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku: za obavljanje usluga - Obuka članova Tima za EE.

Grad Mostar
Hrvatskih branitelja br.2 
88000 Mostar
Copyright 2022. © Grad Mostar - Sva prava pridržana.
Powered by ITO.
menuchevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram