GRADSKI ODJELI
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača usluge - Organiziranje dvije info radionice EE i OIE - solari za projekt EU - Balkan Solar Roofs
17.11.2023
9:13

Na temelju članka 43. Statuta Grada Mostara ("Gradski službeni glasnik Grada Mostara" broj 4/04 i "Službeni glasnik Grada Mostara", broj: 8/09 i 15/10), Proračuna Grada Mostara za 2023. godinu, te sukladno s potpisanim Partnerskim sporazumom za provedbu projekta EU "Balkan Solar Roofs" broj:02-11-17054/21 od 01.12.2021.godine, a s ciljem transparentne i učinkovite provedbe projekta, Gradonačelnik Grada Mostara donosi Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuđača usluge - Organiziranje dvije info radionice EE i OIE - solari za projekt EU - Balkan Solar Roofs.

Grad Mostar
Hrvatskih branitelja br.2 
88000 Mostar
Copyright 2022. © Grad Mostar - Sva prava pridržana.
Powered by ITO.
menuchevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram