GRADSKI ODJELI
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja u otvorenom postupku
28.06.2024
7:27

Na temelju članka 64. stavak (1) točka b), članka 70. st. 1.,3. i 6. Zakona o javnim nabavama ("Službeni glasnik BiH", broj 39714 i 59/22) i članka 43. Statuta Grada Mostara ("Gradski službeni glasnik Grada Mostara" broj 4/04 "Službeni glasnik Grada Mostara" broj 8/09 i 15/10), na Preporuku Povjerenstva za javnu nabavu broj: 07/3-11-8608/24-5 od 20.06.2024.godine, u postupku javne nabave O.Š. "Vojno" - sportski pod i namještaj, gradonačelnik Grada Mostara donosi Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja u otvorenom postupku.

 

Grad Mostar
Hrvatskih branitelja br.2 
88000 Mostar
Copyright 2022. © Grad Mostar - Sva prava pridržana.
Powered by ITO.
menuchevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram