GRADSKI ODJELI
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku izravnog sporazuma
28.06.2024
7:33

Na temelju članka 64. stavak (1) točka b), članka 70. st. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavama ("Službeni glasnik BiH", broj 39/14 i 59/22) i članka 6. Pravilnika o postupku izravnog sporazuma za nabavu roba, usluga i radova u jedinstvenom organu uprave Grada Mostara ("Službeni glasnik Grada Mostara" broj: 2/15 i 5/18) i članka 43. Statuta Grada Mostara ("Gradski službeni glasnik Grada Mostara" broj 4/04 "Službeni glasnik Grada Mostara" broj 8/09 i 15/10), gradonačelnik Grada Mostara donosi Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku izravnog sporazuma.

 

Grad Mostar
Hrvatskih branitelja br.2 
88000 Mostar
Copyright 2022. © Grad Mostar - Sva prava pridržana.
Powered by ITO.
menuchevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram