GRADSKI ODJELI
Odluka o odabiru ponuđača u postupku izravnog sporazuma o nabavi usluga
12.09.2022
10:52

Na osnovu Zakona o javnim nabavama BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 39/14, (Zakon), Pravilnika o postupku izravnog sporazuma za nabavu roba, usluga i radova u jedinstveno organu uprave Grada Mostara ("Službeni glasnik Grada Mostara", broj: 2/15), (Pravilnik) i članka 43. Statuta Grada Mostara ("Gradski službeni glasnik Grada Mostara", broj:2/15), (Pravilnik) i "Službeni glasnik Grada Mostara", broj: 8/09 i 15/10), Proračun Grada Mostara za 2022. godinu ("Službeni glasnik Grada Mostara", broj:27/21), Rebalans Proračuna Grada Mostara za 2022. godinu ("Službeni glasnik Grada Mostara", broj: 14/22), Gradonačelnik Grada Mostara donosi Odluku o odabiru ponuđača u postupku izravnog sporazuma o nabavi usluga.

 

Grad Mostar
Hrvatskih branitelja br.2 
88000 Mostar
Copyright 2022. © Grad Mostar - Sva prava pridržana.
Powered by ITO.
menuchevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram