GRADSKI ODJELI
Odluka o prihvaćanje ponude JP Vodovod d.o.o. Mostar u postupku unutarnje nabave radova
15.09.2022
13:02

Na osnovu člana 43. Statuta Grada Mostara ("Gradski službeni glasnik Grada Mostara" broj 4/04, "Službeni glasnik Grada Mostara" br. 8/09), čl. 10. Zakona o javnim nabavama BiH (Službeni glasnik BiH, broj:39/14), Planom nabave Grada Mostara za 2022. godinu, broj:02-11-1377/22 i Odluci o izmjeni dopuni Plana nabava Grada Mostara za 2022. godinu, broj:02-11-1377/22-13 (točka 36-izuzeće od ZJN), od 15.08.2022.god., u skladu sa članom 18, Odluke o izvršenju proračuna Grada Mostara ("Službeni glasnik Grada Mostara", br.27/21), Zakona o komunalnim djelatnostima, Službeni glasnik HNŽ/K br. 4/04) i Odlukom Gradskog vijeća Grada Mostara o usvajanju Cjenovnika usluga Javnog poduzeća "Vodovod" d.o.o. Mostar ("Službeni glasnik Grada Mostara2 br. 4/12), Gradonačelnik Grada Mostara donosi Odluku o prihvaćanju ponude JP Vodovod d.o.o. Mostar, u postupku unutarnje nabave radova.

 

Grad Mostar
Hrvatskih branitelja br.2 
88000 Mostar
Copyright 2022. © Grad Mostar - Sva prava pridržana.
Powered by ITO.
menuchevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram