GRADSKI ODJELI
Oglas o početku izlaganja podataka za katastarsku opštinu Dobrč, Grad Mostar
12.04.2023
6:14

Dana 8. 5.2023.godine,u zgradi Gradske uprave Grada Mostara u Cernici,Adema Buća 19.(ulaz sa južne strane u prizemlju),započet će izlaganje na javni uvid premjera i katastarskog klasiranja nekretnina za sve nekretnine (zemljišta, zgrade, stanove i druge građevinske objekte) koji se nalazi u katastarskoj opštini Dobrč, lokalitet Podveležja,Grad Mostar.

Komisija će svakoj pravnoj i fizičkoj osobi za koju su prikupljeni podaci i adrese, a za čije se se nekretnine vrši izlaganje, uputiti najkasnije 8(osam) dana prije izlaganja podataka poseban poziv da u označeno vrijeme dođe u radne prostorije Komisije i da donese sve isprave (dokumentaciju) koje će poslužiti kao dokaz o pravnom interesu na nekretninama.

Obavještavaju se sve osobe koja polažu pravo ili imaju pravnog interesa u katastarskoj opštini Dobrč da su dužni da u određeno vrijeme dođu u radne prostorije Komisije i da daju potrebne podatke o nekretninama i pravima na nekretninama.

Osobe za koje nisu prikupljeni osobni podaci i adrese, te nisu pozvane ,a polažu pravo ili imaju pravnog interesa na nekretninama u katastarskoj opštini Dobrč,,dužne su da se same jave komisiji ,i da sa sobom donesu sve pismene isprave koje služe za dokazivanje njihovih prava na nekretninama.

Građani su dužni ponijeti: ličnu kartu, zastupnici maloljetnih lica dužni su ponijeti izvadak iz matične knjige rođenih sa upisanim jedinstvenim matičnim brojem građana(rodni list),a predstavnik pravne osobe obavezan je dostaviti ovlaštenje za zastupanje sa upisanim jedinstvenim identifikacijskim brojem(ID broj) i izvodom iz sudskog registra o tačnom nazivu poduzeća.

Izlaganje na javni uvid podataka vršit će se radnim danima(utorak, srijeda i četvrtak) u radnim prostorijama Komisije za izlaganje podataka, zgrada Gradske uprave Grada Mostara u Cernici, ul.Adema Buća 19.

Izlaganje će se odvijati u terminima od 9:00-12:00 i 12:30-14:00 h.

Sve informacije možete dobiti na brojeve mob.(061/246-395,061/271-724,061/242-352)

Neodazivanje posebnom pozivu Komisije ,odnosno ovom oglasu, povlačit će zakonske posljedice.

Grad Mostar
Hrvatskih branitelja br.2 
88000 Mostar
Copyright 2022. © Grad Mostar - Sva prava pridržana.
Powered by ITO.
menuchevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram