GRADSKI ODJELI
Počelo postavljanje završnog sloja asfalta na prometnici u Rodoču, dionica Čekrk-križanje za Aluminij - l faza
08.04.2024
12:36

Kako je i najavio izvođač radova JV „KTM-BRINA d.o.o. & Građevinar d.o.o u ponedjeljak 8. 4. 2024. započeli su radovi na postavljanju završnog sloja asfalta na rekonstrukciji prometnice u Rodoču: dionica Čekrk raskrižje za Aluminiji – I faza, u vremenu od 8:00 -18:00 sati. Radovi će trajati do srijede 10. 4. 2024.

Podsjećamo, projektnu dokumentaciju izradila „GEO-DATA“ d.o.o iz Mostara. Ukupna vrijednost radova iznosi, s PDV-om iznosi 1.567.559 KM (milijun petsto šezdeset sedam tisuća petsto pedeset devet konvertibilnih maraka).

Garantni rok za izvedene radove je dvije godine, a rok za rasvjetna tijela, koja će biti ugrađena, iznosi pet godina, od tehničkog prijema. Inače, projekt je rađen kao modernizacija postojeće asfaltne ceste, a dionica koja je predmet ove projektne dokumentacije počinje na izlazu iz budućeg kružnog raskrižja kod svadbenog salona Venera sa izlaznim krakom u duljini od 1,10 km, ide koridorom postojeće trase do raskrižja za Aluminij i most gdje se nalazi postojeće privremeno kružno raskrižje.

Cesta je projektirana cijelim tokom trase u širini gabarita 2x3,25 + 1x3,00 (srednja traka za odvajanje ili isključivanje), kao građevinska širina ceste koja ukupno iznosi 9,50m', sa nogostupima obostrano projektiranim u širini od 1,60m', bankine 2x0,30 m, tako da je ukupna širina normalnog profila prometnice 13,30 m. Na prometnici predviđena su križanja na odvojcima za naselja kao “T” križanja sa potrebnim radijusima.

Temeljem projektnog zadatka, kao i primjenom tehničke i zakonske regulative, za projektiranje prometnica predviđa se i rješenje svih oborinskih voda sa prometnice, kao i užeg dijela pojasa oko prometnice koji gravitira prema toj prometnici. Za rješenje odvodnje sa prometnice previđen je sljedeći sustav: sustav slivnika i rešetki, za prikupljanje vode sa prometnice i dijela okolne slivne površine, koji podrazumijeva slivnik i spojna kanalizacijska cijev na kanalizacijski kolektor, sustav za pročišćavanje oborinske vode – separator masti i ulja, - ispust u recipijent. Ukupna duljina glavnog voda je 1567,65 m (faza I + faza II).

Kolektor se proteže cijelom novo projektiranom dionice ceste do čvorišta – kružnog toka kod Mosta Franje Blaževića, a zatim trasa skreće prometnicom do mosta, gdje je ispust u rijeku Neretvu.

Dužina prometnice koja je obuhvaćena rekonstrukcijom i postavljanjem signalizacije iznosi 1100m' (faza I + faza II). Najveća dopuštena brzina određena je znakom i iznosi 40km/h. Na prometnici je planirana vertikalna i horizontalna prometna signalizacija, te dva autobusna stajališta.

Grad Mostar
Hrvatskih branitelja br.2 
88000 Mostar
Copyright 2022. © Grad Mostar - Sva prava pridržana.
Powered by ITO.
menuchevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram