GRADSKI ODJELI
Poziv članovima/icama organizacija civilnog društva za prijave za sudjelovanje u evaluacionoj komisiji u Gradu Mostaru
03.11.2023
7:08

Grad Mostar poziva zainteresirane članove/ice organizacija civilnog društva (OCD), koje imaju sjedište na području Grada Mostara, da se prijave za sudjelovanje u procesu evaluacije dostavljenih prijedloga projekata u okviru javnog poziva za za predaju projektnih prijedloga u okviru komponente za mlade Regionalnog programa lokalne demokracije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2) na području Grada Mostara.

Javni poziv za projektne prijedloge organizacija civilnog društva je objavljen 10. 10. i traje do 3. 11. 2023. godine. Kako bi se proces evaluacije projektnih prijedloga odvijao transparentno, potrebno je osigurati sudjelovanje jednog predstavnika/ce organizacija civilnog društva.

Prema pravilima, u javnom pozivu ne smiju sudjelovati članovi/ice organizacija civilnog društva koje su dostavile svoje prijedloge projekata na javni poziv i/ili bili suradnici drugim organizacijama civilnog društva na istom javnom pozivu. Ukoliko se utvrdi da je predstavnik/ca OCD koji/a je član/ica evaluacione komisije OCD u vezi sa bilo kojim dostavljenim projektnim prijedlogom, ti projektni prijedlozi će biti diskvalificirani.

Ovaj poziv je otvoren od petka, 3. 11. 2023. godine do srijede, 8. 11. 2023. godine do 14h, a zainteresirane osobe se mogu prijaviti putem sljedeće elektronske adrese [email protected] ili [email protected]. Prijava treba sadržavati biografiju iz koje je vidljivo prethodno iskustvo kao i angažmani u OCD. Evaluacija dostavljenih projektnih prijedloga će se vršiti u mjesecu novembru 2023. godine, a o točnom datumu evaluacije odabrani kandidat/kinja će biti blagovremeno obavješten/a. U slučaju da se prijavi više od jednog predstavnika/ce civilnog društva, kandidata/kinju će odabrati predstavnici OCD sa područja Grada Mostara.

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2) financira Europska unija (EU), a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).

Grad Mostar
Hrvatskih branitelja br.2 
88000 Mostar
Copyright 2022. © Grad Mostar - Sva prava pridržana.
Powered by ITO.
menuchevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram