GRADSKI ODJELI
Poziv za međunarodno likovno takmičenje za djecu (Poopak) - Isfahan 2024
25.01.2024
11:39

Međunarodno takmičenje pobratimskog Grada Isfahana ima za cilj evaluaciju dječje percepcije grada, jačanje njihovog osjećaja pripadnosti i urbanog identiteta.

Ovogodišnja tema je „Atrakcije moga grada koje morate posjetiti“. Takmičenje je otvoreno za djecu od 4 do 18 godina. Radove treba poslati do 29.03.2024.g..

Propozicije za učešće:

1. Kandidati
Djeca od 4 do 18 godina
2. Tema
“Atrakcije mog grada koje morate posjetiti”
3. Zahtjevi za umjetničko djelo
- Svako umjetničko djelo mora da uradi pojedinac, a ne grupa.
Napomena: Izbjegavajte vizualne klišeje i ponavljanja.
- Najmanje bijeli papir veličine A3 mora biti za umjetnička djela.
Napomena: Za rad nije dozvoljeno korištenje okvira i pasé partout-a.
- Umjetnička djela moraju biti ravna da se mogu skenirati.
- Umjetnička djela ne smiju kršiti prava treće strane, kao što su autorska prava
(uključujući i one za animirane likove), zaštitni znakovi i pravo na
publicitet.
- Jedan aplikant može prijaviti samo jedan umjetnički rad.
4. Postupak prijave
Svaki aplikant treba bezbjedno da pričvrsti popunjen obrazac za prijavu na poleđini
svog umjetničkog djela i da ga dostavi Sekretarijatu za takmičenje. (Sva polja označena zvjezdicom * su obavezna)
4.1. Stvari koje treba dostaviti
PDF (skeniranje) umjetničkog djela, obrazac za prijavu i fotografija djeteta podnosioca prijave. Molimo unesite materijale za prijavu Sekretarijatu za takmičenje na adresu www.iicpf.com , pod „SUBMIT HERE“ (https://iicpf.com/en/send-drawing/ )
5. Rok za predaju
29. marta 2024
6. Raspored
•Rok za dostavljanje Sekretarijatu: 29.03.2024
•Objava rezultata i ceremonija zatvaranja: april i maj 2024
•Isporuka nagradnih certifikata i prigodnih poklona: od maja do juna 2024.
7. Detalji odabira
- Provjera da li su djeca slikala bez pomoći roditelja ili nastavnika.
- Usklađenost sa temom konkursa (Atrakcije koje morate posjetiti u mom gradu).
- Kreativnost i upotreba mašte.
- Inovacija u izboru gledišta, kompozicije i tehnike.
- Korištenje izvršnih vještina u slikama.
Pažljivim pregledom od strane Sekretarijata, nagrađeni radovi će biti odabrani za svaku kategoriju: kategorija 1 (4-6 godina), kategorija 2 (7-9 godina), kategorija 3 (10-13)
i kategorija 4 (14-18). Dobitnicima će biti uručene nagrade - diplome i prigodni pokloni.
8. Napomene
Autorska prava na sva umjetnička djela koja se dostavljaju Sekretarijatu su u vlasništvu
Sekretarijat. Sekretarijat posjeduje pravo objavljivanja, predstavljanja, izlaganja, štampanja i
distribuirati kopije ovih umjetničkih djela, bez saglasnosti podnositelja zahtjeva.
9. Upiti
Sekretarijat IICPF-a
[email protected]
10. Kontakt informacije
+983136275040
+983136276141

Grad Mostar
Hrvatskih branitelja br.2 
88000 Mostar
Copyright 2022. © Grad Mostar - Sva prava pridržana.
Powered by ITO.
menuchevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram