GRADSKI ODJELI
Rang lista polaznika obuke Digital Marketing Specijalista
22.11.2022
7:35

Asocijacija za ekonomski razvoj REDAH objavljuje rang listu od 15 polaznika prvog ciklusa obuke za digital marketing specijalistu.

Obuka za digital marketing specijalistu počinje u srijedu 23.11.2022. godine, od 10 do 12,30 h, u prostorijama IT odjel d.o.o. na adresi Kneza Branimira 2b, Mostar.

Redni broj Ime kandidata Mjesto

1 Kristina Vujević Mostar
2 Anamarija Rosić-Milinković Mostar
3 Anja Kazić Mostar
4 Emira Tipura Mostar
5 Suadina Šuta Mostar
6 Katarina Zovko Mostar
7 Nina Sivrić Ramadanović Mostar
8 Nikolina Zovko Mostar
9 Ivona Mandić Mostar
10 Mario Kolobara Mostar
11 Marina Krešić Mostar
12 Kristina Džidić Mostar
13 Smiljka Gordić Mostar
14 Anja Marić Mostar
15 Ajla Sarić Mostar

Obrazloženje:

Prijave za stručne obuke su pristigle po osnovu javnog poziva za za učešće u programu obuke za zanimanja: digital marketing specijalista, QA (Quality Assurance) tester i wordpress developer.

Javni poziv je objavljen 13.10.2022.godine, a rok za podnošenje prijava je bio 28.10.2022. u 15:00 h.

Način prijave je bio elektronski, tj kandidati su se prijavljivali putem online google obrasca.

Kriteriji za odabir polaznika su uključivali:

socijalne kriterije, gdje je za svaku kategoriju predviđen po jedan bod:
-žene,

-mladi do 30 godina,

-osobe sa invaliditetom,

-manjine.

Tehničke kriterije, gdje je bodovanje od 1 do 5 za svaku kategoriju:
-Poznavanje rada na računaru,

-Poznavanje engleskog jezika,

-Prethodno iskustvo,

-Poznavanje programskih jezika.

Kandidati su bili dužni, pored svojih ličnih podataka, dostaviti i sljedeće dokumente:

Potvrda o prebivalištu
Dokument o pripadnosti nacionalnoj manjini (ako je primjenjivo)
Uvjerenje o invaliditetu (ako je primjenjivo)
Dokaz– potvrda o statusu nezaposlenosti na evidencijama službi za zapošljavanje sa područja Hercegovine.
Komisija sastavljena od predstavnika projektnih partnera je provela administrativnu provjeru pristiglih prijava i konstatovala da je u predviđenom roku prispjelo ukupno 98 prijava.

Nakon pregleda prijava, komisija je odlučila da je administrativne uslove zadovoljilo ukupno 75 kandidata, od čega :

-21 kandidat za obuku digital marketing specijalista

-36 kandidata za obuku QA tester

-18 kandidata za obuku wordpress developer.

Svi kandidati koji su zadovoljili kriterije administrativne provjere su bili obaviješteni o terminu usmenog intervjua radi finalne selekcije polaznika.

Nakon intervuja koji su održani, 10, 11 i 15.11. 2022. godine, komisija je sačinila rang listu kandidata koji će biti pozvani na obuke., te će se polaznicima poslati obavještenje o terminu obuke.

Asocijacija za ekonomski razvoj REDAH, zajedno sa partnerima: Grad Mostar, Sveučilište u Mostaru, kompanija IT odjel d.o.o. Mostar i Služba za zapošljavanje HNŽ-HNK, provodi projekat koji će trajati 21 mjesec, a čija je ukupna vrijednost 400.182 KM, od čega je iznos grant sredstava EU 312.932 KM.

Cilj projekta je kreiranje i uspostava modela certificiranja i organizacije obuka za IT sektor, koji će svojim pristupom, aktivnostima i provedbom aktivnih mjera zapošljavanja stvoriti povoljnije uslove za direktno zapošljavanje i smanjenje nezaposlenosti mladih osoba na području Mostara i Hercegovine.

Projekat se realizira u okviru programa „Podrška Evropske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje Faza II“koji finansira Europska unija, a provodi Međunarodna organizacija rada.

Grad Mostar
Hrvatskih branitelja br.2 
88000 Mostar
Copyright 2022. © Grad Mostar - Sva prava pridržana.
Powered by ITO.
menuchevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram