GRADSKI ODJELI
Regulacija prometa u Fejićevoj ulici uz nadzornu kameru
22.05.2023
8:17

Služba za inspekcijske poslove Grada Mostara, obavještava građane, fizičke i pravne osobe, da se Ulica Braće Fejića, u kojoj je prema važećoj „Odluci o regulaciji prometa na području Grada Mostara u ulicama u kojima je zabranjen promet u oba smjera“, u potpunosti zatvara za putnu komunikaciju motornim vozilima, te će biti u funkciji samo jedan ulaz i to iz Ulice Karađozbegova.

U ulici Karađozbegova ( tik uz zid Karađozbegove džamije na zasebnom stubu) na samom ulasku u Staru gradsku jezgru, postavljena je nadzorna kamera od strane MUP-a HNK/Ž, koja je u ovom trenutku u testnoj fazi rada, a već od dana 1. 6.2023., svi nedozvoljeni ulasci i izlasci u Ul. Braće Fejića bit će sankcionirani. Također, nadzorna kamera postavit će se i na ulasku u Ulicu Ose Grebe, kod BBI banke. Pneumatski podizači koji trenutno nisu u funkciji, nakon popravke koja će uslijediti, staviti će se u redovnu upotrebu, dok će ulaz u Ul. Šerifa Burića biti blokiran fizičkom zaprekom.

Građani koji imaju mjesto prebivališta prema važećem CIPS-ovom dokumentu u spomenutoj ulici odnosno u ulicama koje se nadovezuju na istu(Trg 1.maja, Ćiberova, Bišćevića, Solakovića, Behlilovića, Kresina, Kljunova, Faladžiča, Husrefovića, Šerifa Burića, Soldina, Mala tepa), dužni su pribaviti od strane nadležnog organa, Odjela za privredu, komunalne i inspekcijske poslove-Službe za inspekcijske poslove, Rješenje kojim se odobrava prolazak ulicom do mjesta prebivališta, sa zabranom zaustavljanja i parkiranja.

Fizičke i pravne osobe koja obavljaju dostavu robe na način i u vrijeme kako je trenutno propisano citiranom Odlukom (u periodu od 6,00 do 8,00 sati ) neće moći svojim dostavnim vozilima ići do lokacije isporuke, nego će se dostava izvršiti ručno, na kolicima ili na drugi prikladan način, te ih u tom smislu upućujemo da svoje aktivnosti prilagode novonastaloj situaciji.

Služba za inspekcijske poslove

Grad Mostar
Hrvatskih branitelja br.2 
88000 Mostar
Copyright 2022. © Grad Mostar - Sva prava pridržana.
Powered by ITO.
menuchevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram