GRADSKI ODJELI
SolarCET: Online info radionica 24.11.2022. u 11 sati
21.11.2022
8:50

Predmet Javnog poziva je pružanje tehničke i financijske podrške pripremi i realizaciji ugradnje solarnih sistema za vlastite potrebe na objekte individualnog stanovanja na području Grada Mostara. Aktivnost se provodi u okviru projekta “Ubrzanje tranzicije ka čistoj energiji korištenjem potencijala solarne energije u Bosni i Hercegovini” (SolarCET), podržanog od strane Vlade Republike Slovačke a koji provodi ured UNDP-a u Bosni i Hercegovini. Projekat SolarCET ima za cilj potaknuti građane, vlasnike privatnih i javnih objekata da koriste solarne panele i kolektore, kao mjeru podrške tranziciji ka čistoj energiji, borbi protiv zagađenja zraka i energetskog siromaštva, smanjenju emisije stakleničkih plinova i broja građana koji boluju od respiratornih bolesti u Bosni i Hercegovini.

Javnim pozivom omogućeno je subvencioniranje ugradnje solarnih sistema za vlastite potrebe na stambenim objektima u iznosu do 50% vrijednosti nabavke i ugradnje opreme.

Pored subvencije, za kvalificirane podnositelje prijava, osigurano je financiranje od Grada Mostara i UNDP-a u cjelokupnom iznosu za:

  • izradu tehničke dokumentacije (projekat sa predmjerom i predračunom radova) za solarni sistem koji će biti predmet realizacije i financijske podrške,
  • kontrolu kvaliteta izrađene tehničke dokumentacije,
  • stručni nadzor tokom izvođenja radova.

Na Javni poziv mogu se prijaviti sve zainteresirane osobe koje su vlasnici/suvlasnici stambenih objekata individualnog stanovanja, u kojima borave, na području Grada Mostara. Podnosioci prijava mogu konkurirati za podršku – subvencioniranje ugradnje solarnog sistema za vlastite potrebe, u skladu sa uvjetima definiranim Javnim pozivom. Krajnji rok za podnošenje prijava je ponedjeljak, 12.12.2022. godine dok se dodatna pitanja u vezi Javnog poziva mogu dostaviti putem formulara za pitanja na [email protected] sa naznakom “Javni poziv za subvencioniranje ugradnje solarnih sistema na području Grada Mostara” u periodu od 31.10. do 25.11.2022. godine.

S obzirom na veliki broj upita putem e-maila, te činjenicu da veliki broj građana nije uspio prisustvovati Info radionici, koja je održana 11.11.2022. godine u Mostaru, odlučili smo organizirati još jednu, ovoga puta Online Info radionicu za sve zainteresirane građane. Želimo napomenuti - dodatna pitanja u vezi Javnog poziva se mogu i dalje dostaviti putem formulara za pitanja na [email protected] sa naznakom “Javni poziv za subvencioniranje ugradnje solarnih sistema na području Grada Mostar” u periodu do 02. prosinca 2022. godine.

Online info radionica će se održati 24.11.2022. godine s početkom u 11:00 sati.

SolarCET Info Sesija - KLIKNI OVDJE

Grad Mostar
Hrvatskih branitelja br.2 
88000 Mostar
Copyright 2022. © Grad Mostar - Sva prava pridržana.
Powered by ITO.
menuchevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram