GRADSKI ODJELI
Javni Natječaj za izbor i nominiranje člana Nadzornog odbora
30.04.2024
12:04

Na temelju članka 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH" br. 12/03, 34/03 i 65/13) i Odluke o vršenju ovlasti organa Grada Mostara u gospodarskim društvima sa učešćem državnog kapitala ("Službeni Glasnik Grada Mostara broj 07/21), a u postupku nominiranja kandidata za članove nadzornih odbora gospodarskim društvima u kojima Grad Mostar vrši ovlasti na temelju učešća državnog kapitala, na prijedlog Odjela za gospodarstvo, komunalne i inspekcijske poslove, gradonačelnik Grada Mostara objavljuje Javni Natječaj za izbor i nominiranje za imenovanje člana Nadzornog odbora u javnom poduzeću u kojemu ovlaštenja i obveze na temelju državnog kapitala vrše tijela Grada Mostara.

Grad Mostar
Hrvatskih branitelja br.2 
88000 Mostar
Copyright 2022. © Grad Mostar - Sva prava pridržana.
Powered by ITO.
menuchevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram