GRADSKI ODJELI
JAVNI POZIV poslodavcima za dostavljanje dokumentacije za financiranje radnih mjesta u oblasti turizma i uslužnih djelatnosti sa područja Grada Mostara
01.12.2022
13:10

Služba za zapošljavanje HNŽ-HNK, Grad Mostar i UNESCO, u okviru implementacije projekta “Promocija održivoga turizma i angažmana privatnoga sektora za inkluzivni razvoj zajednice kao odgovora na krizu izazvanu pandemijom Covid-a 19”, pozivaju zainteresirane pravne subjekte i obrte sa područja Grada Mostara da se prijave na Javni poziv za financiranje poslova/radnih mjesta u oblasti turizma i uslužnih djelatnosti.

Cilj Projekta
Kroz projekt će se osigurati financiranje zapošljavanja za 88 nezaposlenih osoba (koje su prijavljene na evidenciju nezaposlenih prije objave Javnog poziva) na razdoblje od 3 mjeseca, uz preporuku zadržavanja radnika u radnom odnosu u 2023. godini. Financirani iznos će biti namijenjen za isplatu bruto plaća (neto plaća od 1.150,00 KM sa svim zakonskim obvezama na plaću). Posebna pozornost će se obratiti na zapošljavanje žena i mladih osoba.

Korisnici

Pravni subjekti i obrti
Pravo sudjelovanja u ovom Javnom pozivu imaju pravni subjekti i obrti registrirani na području Grada Mostara, sa djelatnošću u sljedećim oblastima:
- Turizam (uključujući hotelijerstvo i ugostiteljstvo)
- Stari zanati i umjetnička djelatnost
- Uslužne djelatnosti vezane za oblast turizma i promocije kulturnog i prirodnog naslijeđa (uključujući i turističke agencije).

Opće napomene
Financirat će se maksimalno tri radna mjesta u okviru pravnog subjekta ili obrta, ovisno o broju trenutno zaposlenih (jedno radno mjesto za pravne subjekte sa 1-5 zaposlenih, dva radna mjesta za subjekte sa 6-15 zaposlenih i maksimalno 3 radna mjesta za subjekte sa vise od 15 zaposlenih), s tim da vlasnici više pravnih subjekata ili obrta mogu dobiti pomoć za samo jedan pravni subjekt, bez obzira na broj dostavljenih zahtjeva.

Nakon odabira pravnih subjekata ili obrta koji će biti korisnici navedenoga projekta, isti će morati, kao uvjet za potpis ugovora koji će biti potpisan sa Službom za zapošljavanje HNŽ-HNK Mostar, sklopiti ugovor o radu na razdoblje od minimalno 3 mjeseca za novozaposlenu osobu te osigurati mjenicu na ukupan iznos bruto plaće koja će biti isplaćivana u razdoblju od 3 mjeseci

U slučaju raskida ugovora o radu unutar razdoblja od 3 mjeseca, poslodavci će biti obvezni vratiti cjelokupan uplaćeni iznos Službi za zapošljavanje HNŽ-HNK Mostar.

Javne ustanove nemaju pravo prijave na Javni poziv.

Prijava na Javni poziv
U svrhu prijave na Javni poziv, Poslodavci su dužni dostaviti:
- Dokaz o registraciji pravnoga subjekta ili obrta prije proglašenja pandemije Covid 19 u Bosni i Hercegovini (original ili ovjerenu kopiju);
- Dokaz o izmirenim obvezama na osnovu poreza i doprinosa kao i obvezama za plaće zaposlenika (original ili ovjerenu kopiju) ne stariji od 3 mjeseca;
- Listu zaposlenika u 2022. godini na dan.0.11.2022. godine
- Popunjen Prijavni obrazac za financiranje zapošljavanja u okviru projekta “Promocija održivoga turizma i angažmana privatnoga sektora za inkluzivni razvoj zajednice kao odgovora na krizu izazvanu pandemijom Covid-a 19”.

Javni poziv je otvoren od 01.12.2022. zaključno sa 09.12.2022. godine. Prijavni obrazac sa pripadajućom dokumentacijom treba biti dostavljena na protokol Službe za zapošljavanje HNŽ-HNK Mostar, Kralja Tvrtka 19, Mostar 88000. Neblagovremeno dostavljene kao i nepotpune aplikacije se neće uzimati u obzir.

Obavijest o rezultatima evaluacije, koju će zajednički provesti Služba za zapošljavanje HNŽ-HNK Mostar, Grad Mostar i UNESCO, kao i o pravnim subjektima koji će biti financirani iz navedenoga projekta će biti objavljena najkasnije do 15.12.2022 godine, na web stranicama Službe za zapošljavanje HNŽ-HNK i Grada Mostara.

Grad Mostar
Hrvatskih branitelja br.2 
88000 Mostar
Copyright 2022. © Grad Mostar - Sva prava pridržana.
Powered by ITO.
menuchevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram