GRADSKI ODJELI
Javni poziv nevladinim organizacijama za predaju prijedloga projekata koji će se finansirati iz budžeta/proračuna Grada Mostara u 2024. godini
24.05.2024
7:55

Na osnovu člana 43. Statuta Grada Mostara ("Gradski službeni glasnik Grada Mostara", broj: 4/2004 i "Službeni glasnik Grada Mostara", broj: 8/2009 i 15/2010) i člana 3. Odluke o načinu odabira projekta nevladinih organizacija po LOD metodologiji ("Službeni glasnik Grada Mostara", broj:23/21), Gradonačelnik Grada Mostara, raspisuje: Javni poziv nevladinim organizacijama za predaju prijedloga projekata koji će se financirati iz budžeta/proračuna Grada Mostara u 2024. godini.

Grad Mostar poziva sve udruge, odnosno nevladine organizacije iz Bosne i Hercegovine da dostave prijedloge projekata koji su u skladu s razvojnim ciljevima Grada Mostara.

Tekst Javnog poziva i Prijavni obrasci su objavljeni na web stranici Grada Mostara, www.mostar.ba.

Rok za podnošenje prijava na Javni poziv je 21.6.2024.

Ispunjena aplikacija (sa kompletnom zahtijevanom dokumentacijom) mora se dostaviti u dva (2) primjerka: u po jednom tiskanom i u jednom elektronskom primjerku USB-u.

Grad Mostar
Hrvatskih branitelja br.2 
88000 Mostar
Copyright 2022. © Grad Mostar - Sva prava pridržana.
Powered by ITO.
menuchevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram