GRADSKI ODJELI
JAVNI POZIV za dodjelu novčanog stimulansa za novo zapošljavanje osoba sa invaliditetom u 2023. godini
22.02.2023
13:37

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom objavljuje JAVNI POZIV za dodjelu novčanog stimulansa za novo zapošljavanje osoba sa invaliditetom u 2023. godini.

Javni poziv možete preuzeti ovdje: LINK
Obrazac ZP za novčani stimulans za poslodavce koji zapošljavaju osobe sa invaliditetom možete preuzeti u priloženim dokumentima.
Obrazac ZOSI za novčani stimulans samozapošljavanje možete preuzeti u priloženim dokumentima.
Popunjen obrazac zahtjeva sa ostalom dokumentacijom potrebno je dostaviti lično ili putem pošte na adresu:

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, Vilsonovo šetalište br. 10, 71000 Sarajevo, BiH
sa naznakom „Javni poziv 2023. – dodjela novčanog stimulansa – NE OTVARATI“

Javni poziv ostaje otvoren 50 dana od dana objavljivanja, a zaključno sa 13.04.2023. godine.
Obavijest o objavljivanju Javnog poziva se objavljuje u najmanje dva dnevna lista, dok se cjeloviti tekst Javnog poziva objavljuje na službenoj internet stranici Fonda, fond.ba.
Nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi neće biti uzeti u razmatranje.
Komisija za selekciju putem obavještenja na internet stranici Fonda objavit će Listu aplikanata koji ne ispunjavaju uslove za dodijelu novčanog stimulansa za novo zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Navedenim obavještenjem korisnici će biti informisani o mogućnosti prigovora na objavljenu listu.
Rok za dostavu prigovora/upita koji se odnose na bodovanje aplikacija odnosno objavljene rezultate javnog poziva bit će preciziran prilikom objave rezultata na internet stranici Fonda.
Dostavljenu dokumentaciju u okviru Javnog poziva Fond neće vraćati aplikantima.
Konsultacije i eventualna pojašnjenja Javnog poziva mogu se obaviti na telefon: 033/717-740

Datum objave: 22.02.2023. godine.

Grad Mostar
Hrvatskih branitelja br.2 
88000 Mostar
Copyright 2022. © Grad Mostar - Sva prava pridržana.
Powered by ITO.
menuchevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram