GRADSKI ODJELI
JAVNI POZIV za dodjelu sredstava za programe održivosti u 2022. godini
25.03.2022
8:56

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom objavljuje JAVNI POZIV za dodjelu sredstava za finansiranje i sufinansiranje programa održivosti zaposlenosti osoba s invaliditetom u 2022. godini.

Preuzimite Javni poziv ovdje: LINK
Aplikacione obrazce možete preuzeti:

LOT 1: LINK
LOT 4 : LINK
LOT 5: LINK
Popunjen obrazac zahtjeva sa ostalom dokumentacijom potrebno je dostaviti lično ili putem pošte na adresu:

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, Vilsonovo šetalište br. 10, 71000 Sarajevo, BiH
sa naznakom „Javni poziv 2022. – finansiranje/sufinansiranje programa– NE OTVARATI“

Javni poziv ostaje otvoren 21 dana od dana objavljivanja, a zaključno sa 06.04.2022. godine.
Obavijest o objavljivanju Javnog poziva se objavljuje u najmanje dva dnevna lista, dok se cijeloviti tekst Javnog poziva objavljuje na službenoj internet stranici Fonda www.fond.ba.
Komisija za selekciju putem obavještenja na internet stranici Fonda objaviti će Listu aplikanata prema predmetnim lot-ovima koji ne ispunjavaju uslove za dodijelu sredstva u okviru programa. Navedenim obavještenjem će korisnici biti informisani o mogućosti prigovora na objavljenu listu.
Rok za dostavu prigovora/upita koji se odnose na bodovanje aplikacija odnosno objavljene rezultate javnog poziva je 8 dana, od datuma objave rezultata na internet stranici Fonda.
Konsultacije i eventualna pojašnjenja javnog poziva mogu se obaviti putem telefona na broj: +387 33 71 77 40.
Nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi neće biti uzeti u razmatranje.
Dostavljenu dokumentaciju u okviru Javnog poziva Fond neće vraćati aplikantima.

Datum objave: 16.03.2022. godine.

Grad Mostar
Hrvatskih branitelja br.2 
88000 Mostar
Copyright 2022. © Grad Mostar - Sva prava pridržana.
Powered by ITO.
menuchevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram