GRADSKI ODJELI
Javni poziv za iskazivanje interesa za kućice za izlaganje, prodaju i prezentaciju proizvoda i usluga
20.03.2024
13:17
Grad Mostar poziva sve zainteresirane pravne i fizičke osobe da podnesu zahtjev za zakup kućice za izlaganje, prodaju i prezentaciju proizvoda i usluga na lokaciji Šetališta N.Š. Zrinskog u vremenskom periodu od 01.04.-30.11.2024. godine.
Grad Mostar daje na korištenje-zakup drvene kućice površine od 2,7 x 1,4 m za namjenu prodaje suvenira i rukotvorina i ugostiteljsku ponudu.
Cijena zakupa će biti naknadno utvrđene Odlukom Grada Mostara, o čemu će svi  koji iskažu interes biti blagovremeno obaviješteni.
Obrazac ponude je u slobodnoj formi i obvezno mora sadržavati: ime i prezime ili naziv društva, adresa prebivališta/sjedišta, ime i prezime odgovorne osobe, telefon, e-mail, detaljni opis vrste ponude koja se nudi.
Ponuđači dostavljaju obrazac ponude u zatvorenoj koverti adresiranoj na:
Grad Mostar
Adema Buća 19. 88000 Mostar
Sa naznakom  „Zakup kućica“
Ponude trebaju biti predane putem pošte ili dostavom u centralnu pisarnicu na navedenoj adresi do 28.03.2024. godine  do 14,00 sati.
Grad Mostar
Grad Mostar
Hrvatskih branitelja br.2 
88000 Mostar
Copyright 2022. © Grad Mostar - Sva prava pridržana.
Powered by ITO.
menuchevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram