GRADSKI ODJELI
Javni poziv za iskazivanje interesa za zakup prodajnih stolova za 'Gastro fest 2023'
31.03.2023
11:47

Na osnovu člana 44. Statuta JP „Tržnice-pijace“ d.o.o Mostar objavljuje se JAVNI POZIV za iskazivanje interesa za zakup prodajnih stolova za „GASTRO FEST 2023“.

Manifestaciju organizira JP“Tržnice-pijace“ d.o.o. Mostar u saradnji sa Gradom Mostarom u vremenskom periodu od 3.5.2023. do 6.5.2023.godine na mostarskoj Tepi, adresa Mala Tepa bb u Mostaru.

PREDMET POZIVA
Ovim pozivom pozivaju se sve zainteresirane pravne i fizičke osobe da podnesu ponude za iskazivanje interesa za zakup prodajnih stolova za prodaju domaćih proizvoda, pripremu gastro jela, njihovu prodaju i prezentaciju proizvoda i usluga.
Stolovi su dimenzija 2,00 sa 0,90cm.
Jedan stol se može korisiti jedan dan ili četiri dana, što obavezno treba navesti u prijavi.
Cijena stola za jedan dan korištenja je 60KM, a za četiri dana je 200,00KM.

PONUDA
Ponuda podrazumijeva pripremu, prodaju i usluživanje jela i pića : kafa, čaj, cijeđeni sokovi, kolači, uštipci, palačinke, zdrave slastice, roštilj, tople sendviče, pizze, internacionalna kuhinja, kao i prodaja domaćih proizvoda od voća i povrća.

USLOVI OBAVLJANJA DJELATNOSTI
Izabrani korisnici su dužni svoju djelatnost uskladiti sa važećim zakonskim propisima, te poštovati propise o javnom redu i miru i komunalnom redu, polazeći od posebnosti ove manifestacije.
Korisnik može donijeti isključivo svoj plin za pripremanje hrane i dužan je osigurati vatrogasni aparat.

Korisnik je dužan održavati čistoću stola i okolnog prostora, a otpad odlagati na predviđeno mjesto. Odabrani ponuditelji za obavljanje ugostiteljske djelatnosti bit će u obavezi skupljati i odlagati otpadno jestivo ulje u posude za odlaganje . Također nije dopušteno korištenje zvučnika za reproduciranje muzike.

Korisniku nije dopušteno na vanjskim površinama ispred stolova postavljati vlastite uređaje i opremu, dok se ispod stola mogu odložiti stvari koje će korisniku biti potrebne.

Stol treba biti prekriven tkaninom u bijeloj boji, koju će donijeti korisnik stola.

Nadzor i kontrolu komunalnog reda i sanitarnih uvjeta vršit će uposlenici JP „Tržnice-pijace“ d.o.o. Mostar -Tepe. Nije dozvoljeno davanje stola u podzakup ili na korištenje trećim osobama. U skladu sa namjenom zakupac će imati mogućnost korištenja javne površine prema danim tehničkim uvjetima.

Korisnik je odgovoran za svu štetu koja nastane na stolu , te na istom ne smije raditi nikakve preinake bez odobrenja Zakupodavca. Korisnik je dužan vratiti stol po završetku JP „Tržnice-pijace“ d.o.o Mostar-Tepi u stanju u kakvom ga je primio.

RADNO VRIJEME
Radno vrijeme Gastro festa 2023 je od 16:00 do 24:00 sata.
Korisnik stola mora poštovati radno vrijeme, te svako nepoštovanje radnog vremena daje JP „Tržnice-pijace“d.o.o. Mostar pravo da ga odstrani sa pozicije na kojoj se stol nalazi.

KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE
Kriterij za odabir ponude je kvalitetnija i atraktivnija ponuda.

PROCEDURA DODJELE
Obrazac prijave može se preuzeti na web stranici Grada Mostara i u JP „Tržnice-pijace“ d.o.o. Mostar, Mala Tepa bb u Mostaru.
Sve potrebne informacije možete dobiti na e-mail: [email protected] ili na broj telefona 061 264 793 Maja Kajtaz.
Ponuđači su dužni obrazac ponude dostaviti u zatvorenoj koverti, putem pošte ili direktno putem protokola JP „Tržnice-pijace“ d.o.o.Mostar na adresu: JP „Tržnice-pijace“ d.o.o. Mostar, Mala Tepa bb , 88000 Mostar, Sa naznakom - Ponuda za javni poziv „GASTRO FEST 2023“

Ponude moraju biti predane najkasnije do ponedjeljka 17.4.2023.godine do 11,00 sati.

U prilogu se nalaze Javni poziv i formular Prijave za 'Gastro fest 2023'.

 

 

Grad Mostar
Hrvatskih branitelja br.2 
88000 Mostar
Copyright 2022. © Grad Mostar - Sva prava pridržana.
Powered by ITO.
menuchevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram