GRADSKI ODJELI
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
17.11.2023
9:05

Na osnovu Zakona o javnim nabavama BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 39/14) i Zakona o izmjenama i dopunama zakona o javnim nabavkama (Službeni list BiH broj 59/2022 od 02.09.2022.godine) i članka 43. Statuta Grada Mostara ("Gradski službeni glasnik Grada Mostara" broj 4/04) i "Službeni glasnik Grada Mostara" broj: 7/23), - stavka: Projekti EE-Sufinanciranje projekata energijske efikanosti i Odluke o usvajanju Plana nabave za 2023. godinu br. 02-11-6183/23 od 12.04.2023.godine, Gradonačelnik Grada Mostara donosi Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku: za obavljanje usluga - Izrada energetskih pregleda za objekte područne osnovne škole u Pologu - sportske dvorane u izgradnji sa dodatkom izrade troškovnika.

 

 

Grad Mostar
Hrvatskih branitelja br.2 
88000 Mostar
Copyright 2022. © Grad Mostar - Sva prava pridržana.
Powered by ITO.
menuchevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram