GRADSKI ODJELI
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku direktnog sporazuma
03.04.2024
7:20

Na osnovu člana 64. stav (1) b), člana 70. st. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj 39/14 i 59/22), člana 6. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma za nabavku roba, usluga i radova u jedinstvenom organu uprave Grada Mostara ("Službeni glasnik Grada Mostara", broj: 2/15 i 5/18) i člana 43. Statuta Grada Mostara ("Gradski službeni glasnik Grada Mostara" broj 4/04. "Službeni glasnik Grada Mostara" broj 8/09 i 15/10), gradonačelnik Grada Mostara donosi Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku direktnog sporazuma.

 

Grad Mostar
Hrvatskih branitelja br.2 
88000 Mostar
Copyright 2022. © Grad Mostar - Sva prava pridržana.
Powered by ITO.
menuchevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram