GRADSKI ODJELI
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke prijenosa sjednica Gradskog vijeća Grada Mostara
15.11.2023
9:16

Na osnovu člana 64. stav (1) točka b), člana 70. stav (1), (3) i (6) Zakona o javnim nabavama ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine" broj 39/14), člana 6. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma za nabavu roba, usluga i radova u jedinstvenom organu uprave Grada Mostara ("Službeni glasnik Grada Mostara" broj 2/15) i člana 43. Statuta Grada Mostara ("Gradski službeni glasnik Grada Mostara" broj 4/04, "Službeni glasnik Grada Mostara" broj 8/09), Gradonačelnik Grada Mostara donosi Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke prijenosa sjednica Gradskog vijeća Grada Mostara.

 

Grad Mostar
Hrvatskih branitelja br.2 
88000 Mostar
Copyright 2022. © Grad Mostar - Sva prava pridržana.
Powered by ITO.
menuchevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram