GRADSKI ODJELI
Odluka o prihvatanju ponude i zaključenju ugovora o unutarnjoj nabavi radova
06.09.2023
12:40

Na temelju članka 10 c) Zakona o javnim nabavama BiH ("Službeni glasnik BiH", br.39/14, 59/22) (Zakon) i članka 43. Statuta Grada Mostara ("Gradski službeni glasnik Grada Mostara" broj 4/04, 8/09 i 15/10), u skladu sa ponudom ponuđača J.P. "Komunalno" d.o.o. Mostar, broj: 07/3-11-6182/23 od 27.07.2023.godine, gradonačelnik Grada Mostara donosi Odluku o prihvatanju ponude i zaključenju ugovora o unutarnjoj nabavi radova.

 

Grad Mostar
Hrvatskih branitelja br.2 
88000 Mostar
Copyright 2022. © Grad Mostar - Sva prava pridržana.
Powered by ITO.
menuchevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram