GRADSKI ODJELI
Poziv organizacijama civilnog društva za učešće na drugom mentorskom sastanku u okviru Javnog poziva za predaju projektnih prijedloga u sklopu projekta ReLOaD2 u Gradu Mostaru
11.05.2023
8:21

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 – ReLOaD2 u saradnji sa Gradom Mostar objavljuje poziv za organizacije civilnog društva (OCD) za učešće na drugom mentorskom sastanku. Sastanak je prilika za OCD da sa mentorom javno prodiskutuju eventualna poboljšanja projektnih prijedloga (bez uplitanja u konkretne projektne ideje).

Drugi sastanak sa mentorom će biti organizovan u utorak, 16.5.2023. godine sa početkom u 11,00 sati u prostorijama Gradske uprave, Ulica Kralja Tvrtka bb, (Đački dom) Grad Mostar.

Također, u toku mjeseca maja/svibnja će biti organizovan još jedan mentorski sastanak, kako bi predstavnicima OCD-a bila pružena podrška prilikom pripreme projektnih ideja, i to:
• Treći sastanak sa mentorom u utorak, 23.5.2023. godine sa početkom u 11,00 sati u prostorijama Gradske uprave, Ulica Kralja Tvrtka bb, (Đački dom) Grad Mostar.

Potvrdu o prisustvu na mentorskim sastancima potrebno je poslati na [email protected] ili [email protected].

U svrhu transparentnosti, zapisnici sa održanih sastanaka sa mentorom će također biti objavljeni na stranici Grada Mostar. Na ovaj način će se omogućiti da informacije budu dostupne za OCD koje nisu bile u mogućnosti da prisustvuju sastancima sa mentorom.

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2) finansira Evropska unija (EU), a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).

Grad Mostar
Hrvatskih branitelja br.2 
88000 Mostar
Copyright 2022. © Grad Mostar - Sva prava pridržana.
Powered by ITO.
menuchevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram