GRADSKI ODJELI
Poziv organizacijama civilnog društva za učešće u prvom mentorskom sastanku u okviru Javnog poziva za predaju prijedloga projekata u okviru komponente za mlade ReLOaD2 za Grad Mostar
18.10.2023
11:45

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 – ReLOaD2 u saradnji sa Gradom Mostar objavljuje poziv za organizacije civilnog društva (OCD) za učešće na mentorskom sastanku. Sastanak je prilika za OCD da sa mentorom javno prodiskutiraju eventualna poboljšanja projektnih prijedloga (bez uplitanja u konkretne projektne ideje).

Prvi sastanak sa mentorom - 19. oktobra 2023. godine sa početkom u 11,00 sati u prostorijama Gradske uprave, Ulica Kralja Tvrtka bb, (Đački dom) Grad Mostar.

Potvrdu o prisustvu na mentorskim sastancima potrebno je poslati na email [email protected].

U svrhu transparentnosti, zapisnici sa održanih sastanaka sa mentorom će također biti objavljeni na stranici Grada Mostar. Na ovaj način će se omogućiti da informacije budu dostupne za OCD koje nisu bile u mogućnosti da prisustvuju sastancima sa mentorom.

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2) financira Evropska unija (EU), a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).

Tim za implementaciju projekta ReLOaD2
Grada Mostara

Grad Mostar
Hrvatskih branitelja br.2 
88000 Mostar
Copyright 2022. © Grad Mostar - Sva prava pridržana.
Powered by ITO.
menuchevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram