GRADSKI ODJELI
Upitnik za građanke i građane Mostara
05.04.2022
18:40

Grad Mostar trenutno radi na samoprocjeni politika koje provodi i usluga koje pruža svojim građanima.

Kako bi samoprocjena bila potpuna i relevantna, Vaše mišljenje nam je izuzetno vašno. Stoga Vas molimo da iskažete svoje stajalište popunjavanjem jednostavne anonimne ankete.

Samoprocjena je dio programa Evropske/Europske oznake izvrsnosti u upravljanju Vijeća Evrope/Europe (ELoGE), koji se temelji na 12 principa dobre lokalne uprave, a koji grad Mostar implementira u saradnji/suradnji s Agencijom lokalne demokratije Mostar, nositeljem platforme za dodjelu ELoGE-a kroz projekt LINK za saradnj/suradnju.

Zahvaljujemo Vam na podršci.

ANKETA
https://webanketa.com/forms/6ct3jd9r6wqk4d9kcsj6achh/

Grad Mostar
Hrvatskih branitelja br.2 
88000 Mostar
Copyright 2022. © Grad Mostar - Sva prava pridržana.
Powered by ITO.
menuchevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram