GRADSKI ODJELI
Javni poziv za raspodjelu sredstava granta namijenjenog za projekte mladih iz Proračuna/Budžeta Grada Mostara
15.11.2023
12:18

Temeljem članka 43. Statuta Grada Mostara ("Gradski službeni glasnik Grada Mostara", broj: 4/2004 i "Službeni glasnik Grada Mostara", broj: 8/2009 i 15/2010), članka 13. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 49/2006 i 51/2009), članka 14. Zakona o mladima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 36/2010), i članka 3. Odluke o kriterijima i postupku za raspodjelu sredstava granta namijenjenog za projekte mladih iz Proračuna Grada Mostara ("Službeni glasnik Grada Mostara", broj:7/2011) Gradonačelnik Grada Mostara objavljuje Javni poziv za raspodjelu sredstava granta namijenjenog za projekte mladih iz Proračuna/Budžeta Grada Mostara.

Tekst Javnog poziva i Prijavni obrasci su objavljeni u priloženim dokumentima.

Rok za podnošenje prijava na Javni poziv je 04.12.2023. godine.

 

Grad Mostar
Hrvatskih branitelja br.2 
88000 Mostar
Copyright 2022. © Grad Mostar - Sva prava pridržana.
Powered by ITO.
menuchevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram