GRADSKI ODJELI
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabave 'prah i rezervni dijelovi za servis'
05.06.2023
12:31

Temeljem člana 70. stavovi (1) i (3) Zakona o javnim nabavama ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj 39/14 i 59/22), člana 6. stavovi (10) i (11) Pravilnika o postupku izravnog sporazuma za nabavu roba, usluga i radova u jedinstvenom orgranu uprave Grada Mostara ("Službeni glasnik Grada Mostara" broj 2/15 i 5/18), Gradonačelnik donosi Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabave "prah i rezervni dijelovi za servis".

 

Grad Mostar
Hrvatskih branitelja br.2 
88000 Mostar
Copyright 2022. © Grad Mostar - Sva prava pridržana.
Powered by ITO.
menuchevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram