GRADSKI ODJELI
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke servis šasije za navalno vozilo MAN
11.05.2023
10:42

Na osnovu člana 18. stav (1) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj 39/14 i 59/22) i člana 4. stavovi (4) i (5) Pravilnika o postupku direktnog sporazuma za javnu nabavku roba, usluga i radova u jedinstvenom organu uprave Grada Mostara ("Službeni glasnik Grada Mostara", broj 2/15 i 5/18), po saglasnosti Šefa Službe za civilnu zaštitu i vatrogastvo, Gradonačelnik donosi Odluku o pokretanju postupka javne nabavke servis šasije za navalno vozilo MAN (direktni sporazum).

 

Grad Mostar
Hrvatskih branitelja br.2 
88000 Mostar
Copyright 2022. © Grad Mostar - Sva prava pridržana.
Powered by ITO.
menuchevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram