GRADSKI ODJELI
Odluka o prihvatanju ponude i zaključenju direktnog sporazuma o nabavci usluga
26.10.2022
8:19

Na osnovu člana 43. Statuta Grada Mostara ("Gradski službeni glasnik Grada Mostara" broj 4/04, "Službeni glasnik Grada Mostara", br. 8/09) u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 39/14) (Zakon), Pravilnikom o postupku direktnog sporazuma za nabavku roba, usluga i radova u jedinstvenom organu uprave Grada Mostara ("Službeni glasnik Grada Mostara", br. 2/15, 5/18) (Pravilnik) i dostavljenih ponuda ponuđača, gradonačelnik Grada Mostara donosi Odluku o prihvatanju ponude i zaključenju direktnog sporazuma o nabavci usluga.

 

Grad Mostar
Hrvatskih branitelja br.2 
88000 Mostar
Copyright 2022. © Grad Mostar - Sva prava pridržana.
Powered by ITO.
menuchevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram