GRADSKI ODJELI
Odluka o poništenju postupka javne nabave u otvorenom postupku
23.01.2023
12:28

Na temelju članka 69. stavak (2) točka a), članka 70. st. 1.,4. i 6. Zakona o javnim nabavama ("Službeni glasnik BiH", broj 39/14) i članka 43. Statuta Grada Mostara ("Gradski službeni glasnik Grada Mostara" broj 4/04 "Službeni glasnik Grada Mostara" broj 8/09 i 15/10), na Preporuku Povjerenstva za javnu nabavu broj: 07/3-11-18720/22-5 od 09.01.2023. godine, u postupku javne nabave "Tribine O.Š. Petar Bakula - završni radovi", gradonačelnik Grada Mostara donosi: Odluku o poništenju postupka javne nabave u otvorenom postupku.

 

Grad Mostar
Hrvatskih branitelja br.2 
88000 Mostar
Copyright 2022. © Grad Mostar - Sva prava pridržana.
Powered by ITO.
menuchevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram