GRADSKI ODJELI
Odluka o poništenju postupka javne nabave
27.03.2024
12:27

Na temelju članka 69. stavak (2) točka d), članka 70. stavak (1), (4) i (6) Zakona o javnim nabavama ("Službeni glasnik BiH", broj 39/14 i 59/22) i članka 43. Statuta Grada Mostara ("Gradski službeni glasnik Grada Mostara" broj 4/04 "Službeni glasnik Grada Mostara" broj 8/09 i 15/10), na Preporuku Povjerenstva za javnu nabavu broj: 07/3-11-20103-1/23-10 od 19.03.2024.godine, u postupku javne nabave "Sportska dvorana O.Š. Polog - nastavak gradnje", mini tender br.1, gradonačelnik Grada Mostara donosi Odluku o poništenju postupka javne nabave.

 

Grad Mostar
Hrvatskih branitelja br.2 
88000 Mostar
Copyright 2022. © Grad Mostar - Sva prava pridržana.
Powered by ITO.
menuchevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram