GRADSKI ODJELI
Odluka o poništenju postupka nabavke Montažno-demontažni kiosci, projekt EU4AGRI
03.04.2023
7:27

Na osnovu člana 69. stav (2) tačka e) i člana 70. stav (1), (4) i (6) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH" broj 39/14, 59/22) (Zakon) i člana 43. Statuta Grada Mostara ("Gradski službeni glasnik Grada Mostara" broj: 4/04, "Službeni glasnik Grada Mostara" broj: 8/09 i 15/10), Gradonačelnik Grada Mostara donio je Odluku o poništenju postupka nabavke Montažno-demontažni kiosci, projekt EU4AGRI, Mostarska Tepa.

 

Grad Mostar
Hrvatskih branitelja br.2 
88000 Mostar
Copyright 2022. © Grad Mostar - Sva prava pridržana.
Powered by ITO.
menuchevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram