GRADSKI ODJELI
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke bankarske usluge
18.01.2023
9:31

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka b), člana 70.stav (1), (3) i (6) Zakona o javnim nabavkama BiH ("Službeni glasnik BiH" broj 39/14, 59/22) i člana 43. Statuta Grada Mostara ("Gradski službeni glasnik Grada Mostara" broj: 4/04, "Službeni glasnik Grada Mostara" broj: 8/09 i 15/10) gradonačelnik Grada Mostara donio je Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke bankarske usluge deponovanja sredstava i vođenja transakcijskog računa općeg fonda.

 

Grad Mostar
Hrvatskih branitelja br.2 
88000 Mostar
Copyright 2022. © Grad Mostar - Sva prava pridržana.
Powered by ITO.
menuchevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram