GRADSKI ODJELI
Javni oglas za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Mostara putem javnog nadmetanja-licitacije
04.09.2023
12:26

Na temelju članka 363. Zakona o stvarnim pravima ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine" broj 66/13 i 100/12), članka 46. Zakona o građevinskom zemljištu ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine" broj 25/03, 16/04 i 67/05), člana 2,5,7 ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine" broj 17/14), članka 43. Statuta Grada Mostara ("Gradski službeni glasnik Grada Mostara" broj 4/04), Odluke o izmjeni Statuta Grada Mostara ("Službeni glasnik Grada Mostara" broj 8/09), člana 16. Odluke o uslovima i načinu pribavljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Mostara ("Službeni glasnik Grada Mostara" broj 16/22) i Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Mostara broj:01-02-992/23 od 20.7.2023.godine ("Službeni glasnik Grada Mostara" broj 21/23), Gradonačelnik Grada Mostara objavljuje Javni oglas za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Mostara putem javnog nadmetanja-licitacije.

 

Grad Mostar
Hrvatskih branitelja br.2 
88000 Mostar
Copyright 2022. © Grad Mostar - Sva prava pridržana.
Powered by ITO.
menuchevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram