GRADSKI ODJELI
Odluka o izboru drugorangiranog ponuđača
05.12.2023
9:18

Na temelju članka 64. stavak (1) točka b), članka 70. st. (1), (2) (3) i (6), članka 72. st. (3) Zakona o javnim nabavama ("Službeni glasnik BiH", broj 39/14, 59/22) i članka 43. Statuta Grada Mostara ("Gradski službeni glasnik Grada Mostara" broj 4/04, "Službeni glasnik Grada Mostara" broj 8/09 i 15/10), na Preporuku Povjerenstva za javne nabave, u postupku javne nabave radova "Nogostup uz glavnu prometnicu ispred područne škole Raštani", Gradonačelnik Grada Mostara donosi Odluku o izboru drugorangiranog ponuđača.

Grad Mostar
Hrvatskih branitelja br.2 
88000 Mostar
Copyright 2022. © Grad Mostar - Sva prava pridržana.
Powered by ITO.
menuchevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram