GRADSKI ODJELI
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
08.03.2024
7:49

Na temelju člana 64. stav (1) tačka b), člana 70. st. 1.,3. i 6. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list BiH", broj 39/14 i 59/22) i člana 43. Statuta Grada Mostara ("Gradski službeni list Grada Mostara" broj 4/04. "Službeni list Grada Mostara" broj 8/09 i 15/10), prema Preporuci Komisije za javnu nabavku od 27.02.2024.godine, u postupku javne nabavke radova "Izgradnja podzida na GP Jugoistok", gradonačelnik Grada Mostara donosi Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

 

Grad Mostar
Hrvatskih branitelja br.2 
88000 Mostar
Copyright 2022. © Grad Mostar - Sva prava pridržana.
Powered by ITO.
menuchevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram