GRADSKI ODJELI
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku
28.12.2022
13:32

Na osnovu Zakona o javnim nabavama BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 39/14) i Zakon o izmjenama i dopunama zakona o javnim nabavkama ("Službeni list BiH broj 59/2022 od 02.09.2022.godine) i članka 43. Statuta Grada Mostara ("Gradski službeni glasnik Grada Mostara" broj 4/04) i "Službeni glasnik Grada Mostara", broj: 8/09 i 15/10), Izmjena i dopuna Proračuna Grada Mostar za 2022. godinu - stavka: Projekti EE-Sufinanciranje projekata energijske efikasnosti i Odluke o usvajanju Plana nabave za 2022. godinu br. 02-11-1377/22-6 od 29.04.2022.godine, Gradonačelnik Grada Mostara donosi Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku: za obavljanje usluga - Akcioni plan održivog upravljanja energijom i prilagođavanja klimatskim promjenama Grada Mostara 2020-2030.

 

Grad Mostar
Hrvatskih branitelja br.2 
88000 Mostar
Copyright 2022. © Grad Mostar - Sva prava pridržana.
Powered by ITO.
menuchevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram