GRADSKI ODJELI
Odluka o prihvatanju ponude i zaključenju direktnog sporazuma o nabavci usluga
11.12.2023
13:52

Na osnovu člana 43. Statuta Grada Mostara ("Gradski službeni glasnik Grada Mostara" broj 4/04, "Službeni glasnik Grada Mostara", br. 8/09) u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 39/14, 59/22) (Zakon), Pravilnikom o postupku direktnog sporazuma za nabavku roba, usluga i radova u jedinstvenom organu uprave Grada Mostara ("Službeni glasnik Grada Mostara", br. 2/15; 5/18) (Pravilnik) i ponude ponuđača INPROS d.o.o. Mostar br. 725/23 od 04.12.2023. god., gradonačelnik Grada Mostara donosi Odluku o prihvatanju ponude i zaključenju direktnog sporazuma o nabavci usluga.

 

Grad Mostar
Hrvatskih branitelja br.2 
88000 Mostar
Copyright 2022. © Grad Mostar - Sva prava pridržana.
Powered by ITO.
menuchevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram