GRADSKI ODJELI
Projekt COOPeR
01.04.2022
12:26

Naziv projekta: Jačanje konkurentnosti maslinarske proizvodnje u programskom području kroz prekograničnu saradnju

Glavni cilj projekta: Uspostava centra za maslinarstvo s laboratorijem koji će doprinijeti razvoju konkurentnosti i poslovnog okruženja u programskom području

Opis projekta:
Projekt COOPeR ima za cilj uspostaviti prekogranični centar za maslinarstvo posvećen zajedničkom istraživanju i razvoju na polju maslinarstva i proizvodnje maslinovog ulja. Glavne usluge koje nudi centar uključuju širok spektar laboratorijskih i dijagnostičkih testova i postupaka (npr. identifikacija i liječenje štetnika i bolesti maslina i provođenje hemijskih analiza maslinova ulja), ciljani programi obuke i razmjena znanja između različitih sudionika u lancu vrijednosti. Razvojem prekogranične mreže dionika, partnerstvo ima za cilj potaknuti dijalog i akcije te odgovoriti na specifične potrebe sektora maslinarstva. Glavne ciljne skupine su lokalne, regionalne i nacionalne vlasti, visokoškolske i istraživačke institucije, sektorske agencije, mala i srednja poduzeća i organizacije za podršku poslovanju.
Ključne aktivnosti projekta:
• Izrada upitnika za mapiranje dionika;
• Mapiranje dionika u sektoru maslinarstva u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori;
• Uspostavljanje prekograničnog centra za maslinarstvo s laboratorijem u Mostaru;
• Uspostavljanje mreže prekogranične saradnje u području maslinarstva;
• Organiziranje edukativne radionice;
• Organiziranje treninga za prijenos znanja;
• Pilot projekt sadnje nasada maslina;

Očekivani ključni rezultati projekta:
• Uspostavljen prekogranični centar za maslinarstvo s laboratorijem u Mostaru;
• Uspostavljena mreža prekogranične saradnje u području maslinarstva;
• Uspostavljena saradnja između dionika, preduzeća (povezanim s proizvodnjom maslina), ustanova za podršku poslovanju i istraživačkim institucijama u svrhu razmjene znanja i eksperimentalne sadnje novih sorti maslina na prekograničnom području.

Vodeći partner:
Grad Mostar je odgovoran za cjelokupno upravljanje i provedbu projekta. Osim aktivnosti povezanih s ulogom vodećeg partnera, Grad Mostar koordinira uspostavu novog centra za maslinarstvo i olakšava umrežavanje dionika maslinarske industrije. Pored toga, uspostavit će se pilot nasad maslina za nove sorte maslina prilagođene lokalnim uvjetima.

Projektni partneri:

Hrvatska gospodarska komora koordinira mapiranje dionika maslina u Hrvatskoj i donosi završni izvještaj o mapiranju. Zahvaljujući svom sektorskom iskustvu, Hrvatska gospodarska komora podržava uspostavljanje prekogranične poslovne mreže i koordinira ciljane komunikacijske aktivnosti.

Institut za jadranske kulture i melioraciju krša koordinira aktivnosti izgradnje kapaciteta i pruža tehničku pomoć i stručnost potrebnu za postavljanje pilot nasada maslina u Mostaru. Štoviše, ovaj projektni partner podržava mapiranje dionika maslina u hrvatskom dijelu projektnog područja te organizira edukativnu radionicu i trening prijenosa znanja.

Privredna komora Federacije Bosne i Hercegovine koordinira mapiranje dionika maslina u Bosni i Hercegovini i podržava partnerstvo u identificiranju alata i metoda za nesmetano funkcioniranje prekogranične poslovne mreže. Pored toga, ovaj projektni partner odgovoran je za organizaciju zajedničkog završnog događaja u Mostaru.

Maslinarsko društvo Boka odgovorno je za razvoj i održavanje prekogranične baze podataka o dionicima u maslinarstvu. Udruženje „Boka“ definira zajedničku metodologiju prikupljanja podataka i koordinira mapiranje dionika maslina u Crnoj Gori. Nadalje, ovaj projektni partner odgovoran je za organizaciju okruglog stola s predstavnicima vladinih struktura posvećenih razmjeni znanja u sektoru maslina.

Trajanje projekta: 15.12.2020 – 14.12.2022. (24 mjeseca)

Ukupan budžet projekta: 884.677,75 EUR

Iznos EU sufinanciranja: 751.976,07 EUR

Prioritetna os programa: Prioritetna os 4 – Jačanje konkurentnosti i razvoj poslovnog okruženja u programskom području
Projekt je sufinansiran sredstvima EFRR i IPA II fondova Europske unije

Više informacija o programu Interreg IPA program prekogranične suradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014.-2020. možete pronaći na: https://www.interreg-hr-ba-me2014-2020.eu/

URL-ovi za društvene mreže COOPeR projekta:

Facebook:
https://www.facebook.com/COOPeR.IPA.CBC/
LinkedIn:
https://www.linkedin.com/company/cooper-ipa-cbc
Twitter:
https://twitter.com/COOPeR_IPA_CBC

Grad Mostar
Hrvatskih branitelja br.2 
88000 Mostar
Copyright 2022. © Grad Mostar - Sva prava pridržana.
Powered by ITO.
menuchevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram