GRADSKI ODJELI
Projekt podrške mladim u zapošljavanju u IT sektoru
11.06.2022
14:02

Glavni cilj projekta: Kreiranje i provedba programa obuka radi aktivacije i integracije mladih i nezaposlenih osoba u lokalna tržišta rada od strane lokalnih partnerstava za zapošljavanje.

Opis projekta:
Cilj projekta je kreiranje i uspostava modela certificiranja i organizacije obuka za IT sektor, koji će svojim pristupom, aktivnostima i provedbom aktivnih mjera zapošljavanja stvoriti povoljnije uvjete za direktno zapošljavanje i smanjenje nezaposlenosti mladih osoba na području Mostara i Hercegovine. Ciljana skupina ovog projekta su mlade osobe koje su završile formalno srednje obrazovanje s kojim imaju male šanse za zapošljavanje, a opet koje im daje određene kompetencije da budu polaznici obuka za osposobljavanje u IT sektoru.

Ključne aktivnosti projekta:

- Nabavka opreme
- Priprema programa obuka.
- Provođenje obuka (teoretski i praktični dio):
Wordpress developer -2 ciklusa
Digital marketing specijalista -2 ciklusa
QA tester- 1 ciklus
- Organizacija finalnih ispita
- Izrada LAPZ Grada Mostara
- Obuka za samozapošljavnje
- Izrada brošura
- Grantovi za samozapošljavanje
- Izrada mobilne aplikacije
- Promotivne aktivnosti
- Podrška zapošljavanju
Očekivani ključni rezultati projekta:

- Uspostavljeno učinkovito lokalno partnerstvo za zapošljavanje
- Certificirana 2 programa obuka
- Organizirane obuke za osposobljavanje nezaposlenih za potrebe IT sektora i za samozapošljavanje za 80 osoba
- Provedeno zapošljavanje za 40 osoba i samozapošljavanje za 8 osoba
Partneri u projektu:
REDAH
Grad Mostar
Služba za zapošljavanje HNŽ/K , Mostar
Sveučilište u Mostaru
IT.odjel , Mostar

O projektu
Trajanje projekta: 21 mjesec
Vrijeme implementacije: 22.3.2022.-22.12.2023.
Ukupna vrijednost : 204,609. EUR
Iznos grant sredstava EU : 159,999 EUR (78,2 %)
Lokacija : Mostar , HNK/Ž , Hercegovina
Sektor : IT

Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Mostar je jedno od 20 partnerstava uspostavljenih u BiH u okviru projekta “Podrška Europske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje – Faza II” (LEP II), kojeg Europska unija financira s 4 miliona eura, a provodi Međunarodna organizacija rada (ILO). Ovaj projekt ima za cilj da kroz lokalna partnerstva za zapošljavanje doprinese poboljšanju zapošljavanja u lokalnim zajednicama i unaprijedi vještine i prilike za zapošljavanje osoba u nepovoljnom položaju na tržištu rada.

Grad Mostar
Hrvatskih branitelja br.2 
88000 Mostar
Copyright 2022. © Grad Mostar - Sva prava pridržana.
Powered by ITO.
menuchevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram