GRADSKI ODJELI
Javna rasprava o prijedlogu planskog dokumenta
14.09.2022
6:46

Na osnovu člana 41. stav 2. Zakona o prostornom uređenju („Službene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona“, broj: 4/04) i člana 43. Statuta Grada Mostara (Gradski Službeni glasnik Grada Mostara“, broj: 4/04 i „Službeni glasnik Grada Mostara“, broj: 8/09 i 15/10), Gradonačelnik Grada Mostara, kao nosilac pripreme za izradu planskih dokumenata, dana 12.9. 2022. godine donosi Program uključivanja javnosti.

Ovim programom utvrđuje se tok i način uključivanja javnosti u proces izrade i donošenja Izmjena i dopuna Prostornog plana općine Mostar.

JAVNA RASPRAVA: Javna rasprava o prijedlogu planskog dokumenta održat će se dana 21.09.2022. godine u 10:30 sati – u Vijećnici Grada Mostara.

JAVNI UVID: Prijedlog planskog dokumenta iz člana 1. ove Odluke bit će izložen javnosti, svakog radnog dana u vremenu od 10:00 do 14:00 sati u prostorijama Odjela za urbanizam i građenje Grada Mostara (Ulica kralja Zvonimira 14) i u prostorijama Zavoda za prostorno uređenje Grada Mostara (Ulica Husnije Rebca bb), kao i na web stranici Grada Mostara od 14.09. do 20.09. 2022. godine.

Grad Mostar
Hrvatskih branitelja br.2 
88000 Mostar
Copyright 2022. © Grad Mostar - Sva prava pridržana.
Powered by ITO.
menuchevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram