GRADSKI ODJELI
Javna rasprava za Nacrt Proračuna Grada Mostara za 2024. godinu
11.12.2023
9:31

Pozivaju se građani Grada Mostara, predstavnici NVO i politički subjekti u Gradu Mostaru, da učestvuju u kreiranju Budžeta/Proračuna Grada Mostara za 2024.godinu, tako da svoje argumentirane prijedloge, sugestije, amandmane kao i primjedbe, dostave do 18.12.2023.godine, Stručnoj službi Gradskog vijeća Grada Mostara.

Prijedlozi, sugestije, amandmane kao i primjedbe, mogu se dostaviti na e-mail Gradskog vijeća Grada Mostara [email protected] kao i putem protokola Gradske uprave.

Nakon dostave prijedloga Gradonačelnik Grada Mostara će Gradskom vijeću Grada Mostara dostaviti PRIJEDLOG Proračuna Grada Mostara za 2024.godinu i Program ZKP-a za 2024.godinu, na usvajanje.

Grad Mostar
Hrvatskih branitelja br.2 
88000 Mostar
Copyright 2022. © Grad Mostar - Sva prava pridržana.
Powered by ITO.
menuchevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram