GRADSKI ODJELI
Program uključivanja javnosti u izradi planskih dokumenata
18.11.2022
12:41

Na osnovu člana 41. stav 2. Zakona o prostornom uređenju („Službene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona“, broj: 4/04) i člana 43. Statuta Grada Mostara (Gradski službeni glasnik Grada Mostara“, broj 4/04 i „Službeni glasnik Grada Mostara“, broj 8/09 i 15/10),

Gradonačelnik Grada Mostara, kao nositelj pripreme za izradu planskih dokumenata, dana 18.11.2022. godine donosi Program uključivanja javnosti.

Ovim programom utvrđuje se tok i način uključivanja javnosti u proces izrade i donošenja: Izmjena i dopuna Regulacionog plana „Južni logor“, Izmjena i dopuna Regulacionog plana „Zgoni II“ i Izmjena i dopuna Regulacionog plana Poslovne zone „Gajevi“.

Javna rasprava o prijedlogu planskog dokumenta održat će se dana 01.12.2022. godine (četvrtak) u 10:30 sati u Gradskoj vijećnici Grada Mostara, Ul. Hrvatskih branitelja bb.

Prijedlog planskih dokumenata bit će izložen javnosti, svakog radnog dana u vremenu od 10:00 do 14:00 sati u prostorijama Odjela za urbanizam i građenje Grada Mostara (Ulica kralja Zvonimira 14) i u prostorijama Zavoda za prostorno uređenje Grada Mostara (Ulica Husnije Rebca bb), kao i na web stranici Grada Mostara od 21.11. do 30.11.2022. godine.

Grad Mostar
Hrvatskih branitelja br.2 
88000 Mostar
Copyright 2022. © Grad Mostar - Sva prava pridržana.
Powered by ITO.
menuchevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram