GRADSKI ODJELI
Javna rasprava za Nacrt proračuna Grada Mostara za 2023. godinu
04.01.2023
16:34

Na osnovu članka 28. Statuta Grada Mostara („Gradski službeni glasnik Grada Mostara“ broj 4/04) , Odluke o Izmjeni Statuta Grada Mostara („Službeni glasnik Grada Mostara“ broj 8/09) i člana 121. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Mostara („Gradski službeni glasnik Grada Mostara“ broj 12/04), Gradsko vijeće Grada Mostara, na svojoj 28. redovnoj sjednici, održanoj dana 29.12.2022.godine, donijelo je

ODLUKU
o javnoj raspravi za Nacrt proračuna Grada Mostara za 2023.godinu

Članak 1.
Zadužuju se Stručna služba Gradskog vijeća Grada Mostara, da sve prijedloge, sugestije, amandmane na Nacrt proračuna Grada Mostara za 2023.godinu, sa današnje sjednice dostave Gradonačelniku Grada Mostara i Odjelu za financije i nekretnine na razmatranje i izjašnjenje.

Članak 2.
Pozivaju se građani Grada Mostara, predstavnici NVO i politički subjekti u Gradu Mostaru, da sudjeluju u kreiranju Proračuna Grada Mostara za 2023.godinu, tako da svoje argumentirane prijedloge, sugestije, amandmane kao i primjedbe, dostave do 16. 1. 2023.godine, Stručnoj službi Gradskog vijeća Grada Mostara.
Prijedlozi, sugestije, amandmane kao i primjedbe, mogu se dostaviti na e-mail Gradskog vijeća Grada Mostara [email protected] kao i putem protokola Gradske uprave.

Članak 3.
Nakon dostave prijedloga Gradonačelnik Grada Mostara će Gradskom vijeću Grada Mostara dostaviti Prijedlog proračuna Grada Mostara za 2023.godinu i Program ZKP-a za 2023.godinu, na usvajanje.

Članak 4.
Odluka stupa na snagu danom donošenja, i objaviti će se na web stranicama Gradskog vijeća Grada Mostara i stranici Grada Mostara, kao i u „Službenom grasniku Grada Mostara“.

PREDSJEDNIK
Salem MARIĆ

Grad Mostar
Hrvatskih branitelja br.2 
88000 Mostar
Copyright 2022. © Grad Mostar - Sva prava pridržana.
Powered by ITO.
menuchevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram