GRADSKI ODJELI
Javna rasprava o izradi i donošenju Izmjena i dopuna Regulacionog plana 'Centralna zona rekonstrukcija - faza II' i Poslovne zone Miljkovići
07.06.2023
11:15

Na osnovu član 41. stav 2. Zakona o prostornom uređenju (Službene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona", broj 4/04) i člana 43. Statuta Grada Mostara (Gradski Službeni glasnik Grada Mostara", broj 4/04 i "Službeni glasnik Grada Mostara", broj 8/09 i 15/10), Gradonačelnik Grada Mostara, kao nosilac pripreme za izradu planskih dokumenata, dana 7.6.2023. godine donosi Program uključivanja javnosti.

Ovim programom utvrđuje se tok i način uključivanja javnosti u proces izrade i donošenja Izmjena i dopuna Regulacionog plana "Centralna zona rekonstrukcija - faza II" i regulacionog plana Poslovne zone "Miljkovići".

Javna rasprava o prijedlozima planskih dokumenata održat će se dana 14.6.2023. godine u 13:30 sati u vijećnici Grada Mostara, Ul. Hrvatskih branitelja bb.

Javni uvid: Prijedlozi planskih dokumenata bit će izloženi javnosti, svakog radnog dana u vremenu od 10:00 do 14:00 sati u prostorijama Odjela za urbanizam i građenje Grada Mostara (Ulica kralja Zvonimira 14) i u prostorijama Zavoda za prostorno uređenje Grada Mostara (Ulica Husnije Repca bb), kao i na web stranici Grada Mostara od 7.6. do 14.6.2023. godine.

 

 

Grad Mostar
Hrvatskih branitelja br.2 
88000 Mostar
Copyright 2022. © Grad Mostar - Sva prava pridržana.
Powered by ITO.
menuchevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram