GRADSKI ODJELI
Program uključivanja javnosti: Izmjena i dopuna regulacijskog plana 'Rodoč – Kolonija – Stotina'
07.02.2023
13:02

Na osnovu člana 41. stav 2. Zakona o prostornom uređenju („Službene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona“, broj: 4/04) i člana 43. Statuta Grada Mostara (Gradski službeni glasnik Grada Mostara“, broj 4/04 i „Službeni glasnik Grada Mostara“, broj 8/09 i 15/10), Gradonačelnik Grada Mostara, kao nositelj pripreme za izradu planskih dokumenata, dana 07.02.2023. godine donosi Program uključivanja javnosti.

Ovim programom utvrđuje se tok i način uključivanja javnosti u proces izrade i donošenja: Izmjena i dopuna Regulacionog plana „Rodoč – Kolonija – Stotina“.

Javna rasprava o prijedlogu planskog dokumenta održat će se dana 17.02.2023. godine u 10 sati u Gradskoj vijećnici Grada Mostara, Ul. Hrvatskih branitelja bb.

Prijedlog planskih dokumenata bit će izložen javnosti, svakog radnog dana u vremenu od 10:00 do 14:00 sati u prostorijama Odjela za urbanizam i građenje Grada Mostara (Ulica kralja Zvonimira 14) i u prostorijama Zavoda za prostorno uređenje Grada Mostara (Ulica Husnije Rebca bb), kao i na web stranici Grada Mostara od 09.02. do 16.02.2023. godine.

Grad Mostar
Hrvatskih branitelja br.2 
88000 Mostar
Copyright 2022. © Grad Mostar - Sva prava pridržana.
Powered by ITO.
menuchevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram